Kullanım Şartları

son güncelleme: 14 Eylül 2023

SVG
SVG

Genel

Tüm Lahijweb ilke ve prosedürleri İran İslam Cumhuriyeti yasalarına, Elektronik Ticaret Yasasına ve Tüketici Haklarını Koruma Yasasına uygun olup, kullanıcı da ilgili kullanıcı yasalarına uymayı taahhüt etmektedir. Lahijweb, bu sözleşmenin tamamını veya bir kısmını değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutar ve değiştirilen veya tadil edilen hükümleri web sitesi aracılığıyla duyurur. Mali bilgilerle (faturalandırma) ilgili değişiklikler dışındaki değişiklikler, yürürlüğe girdikten hemen sonra geçerli olur. Kullanıcıların geçerlilik tarihinden sonra kullanımı, herhangi bir değişikliği kabul ettiği anlamına gelir.

Güvenlik

Müşteriler, kişisel bilgilerin, şahsen, telefonla veya İnternet yoluyla gönderilmesinin her zaman ifşa riski taşıdığının ve hiçbir sistemin tam güvenli olmadığının farkındadır. Bu nedenle, Lahijweb güvenlik teknolojisindeki eksikliklerden sorumlu tutulmayacaktır. Ancak, Lahijweb yetkisiz erişimi ve içerikteki bilgilerin kötüye kullanımını en aza indirmek ve mümkünse önlemek için her türlü çabayı gösterir.

Lahijweb, bu siteden indirilen verilerin virüs veya kötücül veri içermediğini garanti etmez.

Gizlilik

Lahijweb, soruları cevaplandırmak, istekleri yönetmek ve çift yönlü programları yönetmek için müşterilerin adı-soyadı, adresi, e-postası ve telefon numarası dahil kişisel bilgilerini edinebilir. Bu bilgiler Lahijweb tarafından gizli olarak kabul edilir ve müşterinin izni olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmaz, ancak siparişi ilerletmek, talebi ve çift yönlü programları yönetmek için gerekli olduğu durumlar hariçtir. Ayrıca, bu konuda, müşteriler belirtilen amaçlar doğrultusunda Lahijweb'in sağladıkları bilgileri çalışanları arasında paylaşmasına izin verirler.

Müşterilerin Lahijweb sitesindeki kişisel ve finansal bilgileri gizli olarak kabul edilir ve yasa veya yetkili adli makam emri dışında hiçbir birey veya kuruluşla paylaşılmaz.

Müşterilerin sağladığı bilgilere ek olarak, Lahijweb IP adresi, bilgisayar işletim sistemi, tarayıcı türü, trafik ve site girişi gibi bilgileri elde etmek için bir teknoloji kullanır.

Hesap bilgilerinin gizliliğini korumaktan bilgi sahibi sorumludur. Bilgi sahibinin ihmalinden veya eksikliğinden kaynaklanan herhangi bir olayın sorumluluğu tamamen kendisine aittir. Müşteriler, hesabın ve şifrenin yetkisiz kullanımı veya herhangi bir güvenlik ihlali durumunda Lahijweb'i derhal bilgilendirmeyi kabul ederler.

Müşteriler kayıt sırasında olduğu gibi kullanım sırasında da doğru ve eksiksiz bilgilerini sağlamayı taahhüt ederler. Her durumda, müşteriler bilgilerine erişebilir ve eksik veya yanlış bilgilerini düzeltebilirler. Müşteriler kayıt bilgilerini güncel ve eksiksiz tutmak için güncellemelidir. Ayrıca kayıt sırasında doğrulanan e-posta dışında yanlış e-posta kullanmamayı, diğer bireylerin veya tüzel kişilerin kimliğini sahte olarak göstermemeyi veya gerçek kimliklerini herhangi bir şekilde gizlememeyi taahhüt ederler.

Müşteri istatistiklerini korumak için Lahijweb, faturalandırmayı da içeren oluşturduğu bilgileri sunucusunda saklar. Bu sözleşmeyi kabul ederek, müşteriler yukarıdaki bilgilerin sunucuda kalmasına ve silinemeyeceğine onay verirler.

Müşteri Yükümlülükleri

Müşteriler, bu siteyi ve hizmetlerini yasal ve yetkili amaçlar için kullanmayı ve siteyi yetkisiz kullanmaktan kaçınmayı taahhüt ederler.

Ürünün müşteri tarafından satışı hiçbir koşulda yasaktır.

Müşterinin hiçbir koşulda ürünü herkese açık dağıtma hakkı yoktur.

Kullanıcı sipariş verirken yanlış bilgi girerse, Lahijweb ürünün teslim edilip edilmemesi konusunda karar verme hakkına sahiptir ve hiçbir mazeret geçerli olmayacak ve iade ücreti iade edilmeyecektir.

Sipariş verirken yanlış bilgi giren kullanıcılar, bilgileri düzelttikten sonra kimlik kartlarının bir kopyasını eşleştirmek için göndermelidir.

Telif Hakkı

Telif hakkını silmek veya düzenlemek hatta silmeye veya düzenlemeye teşebbüs etmek yasaya aykırıdır ve gözlemlendiği takdirde müşteri herhangi bir hizmetten mahrum bırakılacaktır.

Telif hakkını silmesi gereken müşteriler, söz konusu alan adı için telif hakkı kaldırma ücretini ödemelidir, böylece telif hakkı onlar için yasal olarak kaldırılır. Telif hakkı kaldırıldıktan sonra alan adını değiştirmek mümkün değildir ve alt alan adı ayrı bir alan adı olarak kabul edilir.

Telif hakkını silmeyi düşünüyorsanız, önce mali bölümden maliyetini öğrenin, ardından ürünü satın alın.

Yasaklanan Öğeler

Başkalarının yasal haklarına ve gizliliğine aykırı davranmak.

Başkalarına zarar veren veya zarar verilmesine zemin hazırlayan eylemlerde bulunmak.

Site bilgilerini kullanarak kamu ahlak ve düzenini bozmak.

İslami Ceza Kanunu, Bilgisayar Suçları Kanunu, Elektronik Ticaret Kanunu ve diğer ilgili yürürlükteki kanunlara göre suç olarak kabul edilen eylemlerde bulunmak.

Lahijweb sitesinin veya ilgili kuruluşların uygunsuz bulduğu herhangi bir diğer faaliyet.

Telif hakkı sahibinin izni olmadan telif hakkı bulunan içerikleri kullanmak.

Herhangi bir yasadışı veya haksız iş faaliyetini (özellikle piramit satışı) veya bu sitedeki bilgileri bu amaç için kullanmayı reklam etmek.

Siteye sızmaya çalışmak veya sitedeki bilgileri yok etmek (hack'lemek) ve ayrıca site iletişim araçlarıyla zararlı nitelikte virüs veya diğer yazılımlar aktarmak.

İçeriği örtülü veya açık bir şekilde herhangi bir ırkı, etnik kökeni, dini, milliyeti veya cinsiyeti alay eden, aşağılayan veya hakaret eden kavramlar içeren içerik sağlamak.

Çevrimiçi kumar, pornografi, yozlaşmayı teşvik eden görüntüler gibi yasadışı ve etik dışı faaliyetleri doğrudan veya dolaylı olarak teşvik eden içerik sağlamak ve genel ahlaka aykırı içerik sağlamak.

Güvenilir bilimsel kaynaklar tarafından doğrulanmamış bilimsel kaynak adına içerik sağlamak.

Kanıtlanamayan iddialar ve yanıltıcı bilgiler içeren içerik sağlamak.

Müşteriler, Lahijweb'in site kullanım şartlarından herhangi birini kullanıcının ihlal ettiğini belirlemesi durumunda, önceden bildirimde bulunmadan erişimlerini sonlandırma ve hesaplarını engelleme hakkına sahip olduğunu kabul ederler ve her halükarda bu konuda Lahijweb'e hiçbir sorumluluk düşmez.

İade

Lahijweb hesabı borçlandıktan sonra, yürürlükteki kanunlardan veya site koşullarından kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle hizmet sunamazsa, tüm depozitolar müşteriye iade edilecektir.

Siparişin iptali, işe başlamadan önce bildirilmelidir. Bu durumda, tüm depozitolar müşteriye iade edilecektir.

İşe başladıktan sonra, müşteriye para iadesi mümkün değildir.

Mücbir Sebep

Bu sözleşmenin taraflarından hiçbiri, makul kontrolünün ötesindeki koşullardan kaynaklanan başarısızlık veya gecikmeden sorumlu tutulamaz. Bunlar arasında yangın, sel, deprem, kaza, internet iletişim hatlarının kesintiye uğraması, elektrik kesintisi, ağ kesintisi, ani ve öngörülemeyen doğal afetler vb. yer alır.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme İran İslam Cumhuriyeti kanun ve düzenlemelerine göre hazırlanmıştır. İlgili her türlü anlaşmazlık, akdedilme, geçerlilik, yorum, fesih, ihlal ve icraat da dahil olmak üzere, tahkim için İl Bilgisayar Loncası Örgütü Disiplin Kurulu'na havale edilecektir. İl Disiplin Kurulu'nun görüşü kesin ve icra edilebilirdir. Bu tahkim maddesi ana sözleşmeden bağımsız bir anlaşma olarak kabul edilir ve her durumda icra edilebilir.

Sözleşmenin Kısmi Geçersizliği

Bu sözleşmede belirtilen şartlardan, taahhütlerden herhangi biri veya bunların uygulanması, yasalara aykırılık veya yetkili makamların emri nedeniyle geçersiz ve uygulanamaz hale gelirse, bu durum diğer şartları ve taahhütleri geçersiz kılmaz. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulamamak, gelecekte uygulama hakkından feragat anlamına gelmez.

Yazışmalar

Tüm yazışmalar Lahijweb tarafından hi@lahijweb.com e-postası yoluyla yazılı olarak yapılacak ve müşterilerin yazışmaları da kayıt sırasında kaydedilen e-posta adresleri üzerinden olacaktır.

Lahijweb'in müşteri ile belgelendirilmiş iletişim yöntemi, müşteri portalındaki hesaplarında kayıtlı e-posta adresi ve destek portalındaki tiketlere verilen cevaplardır.

Müşterinin Lahijweb ile belgelendirilmiş iletişim yöntemi, destek portalına bir talep kaydı açmak ve talep takip numarası almak ya da şirkete mektup gönderip yazılı alındı almaktır.

Müşterinin işi kolaylaştırmak için e-posta kullanması mümkündür ancak tartışmalı durumlarda belgelendirilmiş yöntem alıcı için geçerli sayılmaz.

Lahijweb, resmi kanallar aracılığıyla iletişim bilgilerinin değiştiğini şirkete bildirmeyen bir alıcının uğradığı sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

Lahijweb, kullanıcıların gizliliğine saygı göstermekle yükümlü olduğunu kabul eder. Lütfen herhangi bir ihlal fark ederseniz belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla bizimle paylaşın.